Artur Góralczyk

prezes zarządu

Pan Artur Góralczyk od 1995 roku związany jest z rynkiem nieruchomości, uczestniczył w projektach inwestycyjnych polegających na rozwoju sieci handlowych FMCG – rozwoju placówek handlowych i baz logistycznych. Od 1995 do 2003 roku związany był z Plus Discount Sp. z o.o. (FMCG) należącej do międzynarodowej grupy kapitałowej Tengelmanna. Z kolei w latach 2005 – 2007 pracował w Jeronimo Martins Dystrybucja S.A. (FMCG Biedronka) – Kierownik Regionu ds. Ekspansji. Posiada długoletnie doświadczenie zdobyte w Zarządzie kilku Spółek Inwestycyjnych, gdzie odpowiedzialny jest m.in. za proces inwestycyjny, zakup nieruchomość, finansowanie inwestycji i komercjalizację powierzchni handlowych. Ponadto Pan Artur Góralczyk posiada szerokie doświadczenie w zakresie zarządzania obszarem rozwoju i ekspansji podmiotów gospodarczych, a także zarządzeniem finansami tych podmiotów. Pan Artur Góralczyk sprawował także nadzór nad projektem uruchomienia centrum logistycznego Mila w 2015 roku.

Zbigniew Wysocki

wiceprezes zarządu

Pan Zbigniew Wysocki posiada ponad 21-letnie doświadczenie w branży FMCG. Swoje doświadczenie zawodowe związane z siecią sprzedaży detalicznej zdobywa od 1996 roku. Brał aktywny udział w budowaniu i rozwoju sieci handlu detalicznego Polomarket, obecnie MILA. Jest osobą odpowiedzialną zarówno za zakupy dla sieci jak i za sprzedaż w poszczególnych placówkach. W ramach jego kompetencji leży zarówno wspomniane zarządzanie sprzedażą jak również koordynacja działalności Spółki i zarządzanie zapasami, markami własnymi, kontrolą jakości, marketingiem, a także audytem wewnętrznym.

Arkadiusz Kęsicki

członek zarządu

Pan Arkadiusz Kęsicki posiada wieloletnie doświadczenie, od ponad 11 lat działa w branży sieci handlowych, a od ponad 5 lat w branży budownictwa i nieruchomości. Od ponad 11 lat zajmuje stanowiska kierownicze w zespołach finansowych różnych spółek, w tym Polomarket. W tym czasie w zakres jego odpowiedzialności i kompetencji wchodziło w szczególności zarządzanie obszarem operacji (logistyka) i IT, a także zarządzanie finansami różnych podmiotów gospodarczych. Pan Arkadiusz Kęsicki w trakcie swojej kariery zdobył także szerokie doświadczenie w budowaniu strategii, struktur organizacyjnych i procesów funkcjonowania. Dodatkowo posiada on ponad 3 letnie doświadczenie w bankowości komercyjnej.

Pan Arkadiusz Kęsicki od września 2009 roku prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Arkadiusz Kęsicki Usługi Doradcze Arkadiusz Kęsicki.